Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. circumvent

  • IPA[ˌsɜːkəmˈvent]

  美式

  英式

  • vt.
   規避; 避開;智勝; 挫敗
  • 過去式:circumvented 過去分詞:circumvented 現在分詞:circumventing

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 規避; 避開
  • 2. 智勝; 挫敗
  • 3. 繞過
  • circumvent的動詞過去式、過去分詞
  • circumvent的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • KK[͵sɝkəmˋvɛnt]
  • DJ[͵sə:kəmˋvent]

  美式

  • vt.
   以智取勝;規避;防止……發生 circumvent the rules 規避法規
  • 繞行,陷害,包圍,智取

  PyDict