Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. COD

  • abbr.
   = cash on delivery;= collect on delivery
  • 更多解釋
  • IPA[ˈkɒd]

  美式

  英式

  • n.
   鱈魚
  • KK[kɑd]
  • DJ[kɔd]
  • vt.
   【英】【俚】愚弄;哄騙;戲弄
  • n.
   【英】【俚】玩笑;欺騙;嘲弄
  • adj.
   【英】【俚】開玩笑的;嘲弄的;假的
  • KK[kɑd]
  • DJ[kɔd]
  • n.[C]
   【古】袋子,包
  • KK[kɑd]
  • DJ[kɔd]
  • n.
   【魚】鱈魚[C]

  美式

  • abbr.
   = cash on delivery 【商】貨到付款