Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. constantly

  • IPA[ˈkɒnstəntli]
  • adv.
   不斷地;始終地
  • 釋義
  • 相關詞

  副詞

  • 1. 不斷地
  • 2. 始終地
  • 3. 忠誠地
  • ph.
   constantly的副詞最高級
  • ph.
   constantly的副詞比較級
  • ph.
   constantly的副詞最高級
  • ph.
   constantly的副詞比較級
  • 更多解釋
  • KK[ˋkɑnstəntlɪ]
  • DJ[ˋkɔnstəntli]

  美式

  • adv.
   不斷地;時常地 She is constantly changing her mind. 她經常改變主意。