Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. jaunty

  • IPA[ˈdʒɔːnti]

  美式

  英式

  • adj.
   得意揚揚的; 快活的
  • 比較級:jauntier 最高級:jauntiest

  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 得意揚揚的; 快活的 she was wearing her hat at a jaunty angle 她俏皮地歪戴著帽子
  • jaunty的形容詞比較級
  • jaunty的形容詞最高級
  • 更多解釋
  • KK[ˋdʒɔntɪ]
  • DJ[ˋdʒɔ:nti]

  美式

  • adj.
   輕鬆活潑的;快活的,喜洋洋的 a jaunty wave of the hand 得意地揮手 The happy children walked with jaunty steps. 快樂的孩子們跳跳蹦蹦地走著。
  • 快活的,活潑的,輕快的

  PyDict