Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. outperform

  • KK[͵aʊtpɚˋfɔrm]
  • DJ[͵autpəˋfɔ:m]

  美式

  • vt.
   (在操作或性能上)勝過
  • 過去式:outperformed 過去分詞:outperformed 現在分詞:outperforming

  • 相關詞
  • outperform的動詞過去式、過去分詞