Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. scuffle

  • IPA[ˈskʌfl]

  美式

  英式

  • n.
   扭打
  • vi.
   扭打
  • 過去式:scuffled 過去分詞:scuffled 現在分詞:scuffling

  • 名詞複數:scuffles

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 扭打 to get into a scuffle 扭打起來

  不及物動詞

  • 1. 扭打 to scuffle with sb. 與某人扭打
  • scuffle的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[ˋskʌf!]
  • DJ[ˋskʌfl]

  美式

  • n.
   扭打;亂鬥
  • vi.
   扭打;亂鬥
  • 扭打,混戰,拖著腳走,敷衍了事扭打,混戰,拖著腳走

  PyDict