Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. unnerve

  • IPA[ʌnˈnɜːv]

  美式

  英式

  • vt.
   使緊張; 使氣餒; 使喪失勇氣
  • 過去式:unnerved 過去分詞:unnerved 現在分詞:unnerving

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 使緊張; 使氣餒; 使喪失勇氣 to feel thoroughly unnerved (by sth.) 被(某事物)弄得完全不知所措
  • adj.
   氣餒的;喪失勇氣的
  • 更多解釋
  • KK[ʌnˋnɝv]
  • DJ[ˋʌnˋnə:v]

  美式

  • vt.
   使失去勇氣;使氣餒