Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. U

  • IPA[juː]
  • n.
   [英語的第21個字母]
  • adj.
   上流社會的
  • 名詞複數:U's

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. [英語的第21個字母]

  形容詞

  • 1. 上流社會的 non-U 非上流社會的
  • abbr.
   = uncle
  • abbr.
   = Union
  • n.
   U形管
  • n.
   U形轉彎 ‘no U-turns’ “禁止掉頭” to do a U-turn on sth. 在某事上徹底轉變
  • adj.
   U形的
  • n.
   德國潛艇
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 下一頁
  • 更多解釋

  U

  • KK[ju]
  • DJ[ju:]

  美式

  • n.
   英語字母中的第二十一個字母,小寫為u

  u

  美式

  • abbr.
   = (unified) atomic mass unit 原子質量單位

  u

  • 字母u

  PyDict