Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. dung

  • IPA[dʌŋ]

  美式

  英式

  • n.
   糞;糞肥
  • 名詞複數:dungs

  • 相關詞
  • dung的動詞過去式、過去分詞
  • n.
   糞堆
  • n.
   蜣螂
  • ph.
   蜣螂
  • ph.
   蜣螂
  • 施肥耙

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[dʌŋ]
  • DJ[dʌŋ]

  美式

  • n.[U]
   (牛、馬等的)糞;糞肥 It smells like dung. 這東西聞起來像糞。
  • vt.
   施糞肥於 They were busy dunging the vegetable garden. 他們正忙於給蔬菜園施肥。
  • 糞施糞肥於

  PyDict