Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. re-sign

  • KK[͵riˋsaɪn]
  • DJ[͵ri:ˋsain]

  美式

  • vt.
   再簽署;重新簽名
  • 過去式:re-signed 過去分詞:re-signed 現在分詞:re-signing

  • 相關詞
  • re-sign的動詞第三人稱單數變化形
  • re-sign的動詞過去式、過去分詞
  • re-sign的動詞現在分詞、動名詞
  • 更多解釋
  • 重新簽名

  PyDict