Yahoo香港字典 搜尋

  1. CEDict

    張春橋

    • pinying[Zhang1 Chun1 qiao2]
    • Zhang Chunqiao (1917-2005), one of the Gang of Four