Yahoo香港字典 搜尋

  1. りょこう【旅行】

    • hiragana[りょこう]
    • n; v
      travel; trip