Yahoo香港字典 搜尋

 1. 很抱歉,字典找不到您要的資料喔!

  您可以:

 1. 相關知識

  • 點解胡杏兒叫胡囧囧??

   原因是胡杏兒做戲的表情很似囧,而且經常皺眉。而囧正正就是當刻的表情。 讀音是炯...

  • 我想問下,有冇「eligi」呢個英文名架?

   冇話冇既~ 好多人d英文名都燧自己作架啦! 好似胡杏兒咁, 佢個日本後母叫佢做美由奈 咁佢就叫做myolie, 咁都可以話係自己作, 自己作特別d, 自己覺得好聽咪得lor~ 冇所謂~ 希望幫到你~~~

  • 何謂囧?help me

   ...新聞元素,開始在電影和廣告產業產生效應,有網民將電視劇《當狗愛上貓》中的胡杏兒常做的委屈八字眉模樣與「囧」字相比,評論其演技情和“囧”字一致...