Yahoo香港字典 搜尋

 1. brandname

  Gucci

  american

  • 品牌名稱
  • 相關詞
  • ph.
   品牌名稱

  brandname

  • 更多解釋
  • n.
   古馳(世界知名品牌,創始人Guccio Gucci於1923年創立Gucci,位於佛羅倫薩的Gucci集團是當今義大利最 ...