Yahoo香港字典 搜尋

 1. I don't mind if I do

  • ph.
   【口】(反語)(用於欣然接受, 尤指飲料)
  • 釋義

  片語

  • 1. 【口】(反語)(用於欣然接受, 尤指飲料) Will you have a drink? I don't mind if I do. “你要喝點嗎?” “那可太好了。”