Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. a match made in heaven

  • KK[ə mætʃ meɪd ɪn ˋhevn]
  • DJ[ə mætʃ meid in ˋhevn]
  • n.
   天作之合
  • 釋義

  名詞

  • 1. 天作之合 Anybody can see that their marriage is a match made in heaven. 任何人都看得出來他們的結婚是天作之合。
  • 更多解釋
  • KK[ə mætʃ meɪd ɪn ˋhevn]
  • DJ[ə mætʃ meid in ˋhevn]
  • n.
   天作之合 Anybody can see that their marriage is a match made in heaven. 任何人都看得出來他們的結婚是天作之合。