Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. abolition

  • IPA[ˌæbəˈlɪʃn]

  美式

  英式

  • n.
   廢除; 取消
  • 釋義

  名詞

  • 1. 廢除; 取消 a petition for the abolition of animal experiments 禁止動物實驗的請願書
  • 更多解釋
  • KK[͵æbəˋlɪʃən]
  • DJ[͵æbəˋliʃən]

  美式

  • n.[U]
   廢除;廢止;消滅 We all hope for the abolition of war. 我們都希望消滅戰爭。