Yahoo香港字典 搜尋

 1. abundance

  • KK[əˋbʌndəns]
  • DJ[əˋbʌndəns]

  美式

  • n.
   豐富;充足[U];大量,多[S][(+of)]
  • 釋義
  • 同反義

  名詞

  • 1. 豐富;充足[U] There were deer in abundance in these forests. 這些森林中有許多鹿。
  • 2. 大量,多[S][(+of)] At the feast there was an abundance of food and drink. 宴會上有豐盛的食品和飲料。

  同義詞

  n. 豐富;大量

  反義詞

  「n. 豐富;充足;大量」的反義字