Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. adjunct

  • KK[ˋædʒʌŋkt]
  • DJ[ˋædʒʌŋkt]

  美式

  • n.
   附屬物;助手;副手
  • adj.
   附屬的;兼職的;副的
  • 釋義

  名詞

  • 1. 附屬物
  • 2. 助手;副手
  • 3. 【文】附加語;修飾語

  形容詞

  • 1. 附屬的;兼職的;副的 He was hired as an adjunct professor by the History Department of National Taiwan University. 他被台大歷史系聘為兼職教授。