Yahoo香港字典 搜尋

 1. alabaster

  • KK[ˋælə͵bæstɚ]
  • DJ[ˋælə͵bɑ:stə]

  美式

  • n.[U]
   雪花石膏;條紋大理岩
  • adj.
   雪花石膏製的;光潔雪白的
  • 釋義

  不可數名詞

  • 1. 雪花石膏 Her skin is fairer than alabaster. 她的皮膚比雪花膏還白。
  • 2. 條紋大理岩

  形容詞

  • 1. 雪花石膏製的 an alabaster vase 一隻雪花石膏製的花瓶
  • 2. 光潔雪白的 her alabaster arms 她的雪白光滑的手臂