Yahoo香港字典 搜尋

 1. ancestry

  • KK[ˋænsɛstrɪ]
  • DJ[ˋænsistri]

  美式

  • n.[U
   (總稱)祖先,列祖列宗;世系,血統
  • 名詞複數:ancestries

  • 釋義

  n.[U

  • 1. (總稱)祖先,列祖列宗 They traced their ancestry back to George Washington. 他們的祖先可追溯至喬治‧華盛頓。
  • 2. 世系,血統 He is an American of French ancestry. 他是法國血統的美國人。
  • 3. 名門出身