Yahoo香港字典 搜尋

 1. bang-up

  • adj.
   很棒的
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 很棒的 for a novice, he did a bang-up job 作為一個新手,他幹得很棒
  • vt.
   把…關進監獄 to be banged up for five years 坐了5年牢
  • ph.
   砰地掛上

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[ˋbæŋʌp]
  • DJ[ˋbæŋʌp]

  美式

  • adj.
   【口】最好的
  • 極好的

  PyDict