Yahoo香港字典 搜尋

  1. baseball bat

    • ph.
      棒球球棒