Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. canvas

  • KK[ˋkænvəs]
  • DJ[ˋkænvəs]

  美式

  • n.
   帆布[U];油畫布;油畫[C][U]
  • adj.
   帆布製的
  • vt.
   用帆布覆蓋;用帆布裝備
  • 名詞複數:canvases

  • 動詞變化:canvased / canvassed / canvased / canvassed / canvasing / canvassing

  • 釋義

  名詞

  • 1. 帆布[U]
  • 2. 油畫布;油畫[C][U] He bought the canvas for ten thousand dollars. 他以一萬美元買下這幅油畫。
  • 3. 風帆
  • 4. 帳篷
  • 5. 馬戲團

  形容詞

  • 1. 帆布製的 Canvas bags are durable. 帆布袋很耐用。

  及物動詞

  • 1. 用帆布覆蓋;用帆布裝備