Yahoo香港字典 搜尋

 1. PyDict

  cheap as dirt

  • ph.
   便宜極了,奇賤
  • 相關詞
  • ph.
   【口】【貶】低賤的, 下賤的 Don't invite her! She's as cheap as dirt. 別請她來!她是個賤貨。