Yahoo香港字典 搜尋

 1. cherry

  • KK[ˋtʃɛrɪ]
  • DJ[ˋtʃeri]

  美式

  • n.
   櫻桃[C];櫻桃樹[C]
  • adj.
   櫻桃口味的;櫻桃木的
  • 名詞複數:cherries

  • 釋義

  名詞

  • 1. 櫻桃[C] The girls are picking cherries. 姑娘們在摘櫻桃。
  • 2. 櫻桃樹[C]
  • 3. 櫻桃木[U]
  • 4. 櫻桃色,鮮紅色[U]
  • 5. 【俚】處女膜;處女身分[C][S1]

  形容詞

  • 1. 櫻桃口味的 I like cherry ice cream. 我喜歡櫻桃冰淇淋。 Her cherry cheeks turned pale when she heard the news. 她聽到這個消息後鮮紅的臉頰變得蒼白。
  • 2. 櫻桃木的 She needs a cherry cabinet in her room. 她需要在她房裡添一個櫻桃木的櫃子。
  • 3. 櫻桃色的;鮮紅色的