Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. chunky

  • KK[ˋtʃʌŋkɪ]
  • DJ[ˋtʃʌŋki]

  美式

  • adj.
   矮胖的;粗短的;厚實的
  • 比較級:chunkier 最高級:chunkiest

  • 釋義

  形容詞

  • 1. 矮胖的;粗短的;厚實的 The reason he looks a bit fat is because he wears chunky clothes. 他看起來有點胖是因為他穿了厚實的衣服。