Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. concuss

  • IPA[kənˈkʌs]
  • vt.
   使腦震盪
  • 過去式:concussed 過去分詞:concussed 現在分詞:concussing

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 使腦震盪 to be concussed 患腦震盪
  • 更多解釋
  • KK[kənˋkʌs]
  • DJ[kənˋkʌs]

  美式

  • vt.
   搖動;引起(腦)震盪