Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. discontented

  • IPA[ˌdɪskənˈtentɪd]

  美式

  英式

  • adj.
   不滿的
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 不滿的 to be discontented with sth. 對某事物不滿
  • 更多解釋
  • KK[dɪskənˋtɛntɪd]
  • DJ[diskənˋtentid]

  美式

  • adj.
   不滿的;不滿足的[(+with)] He is discontented with his wages. 他對薪資不滿。 a discontented sigh 表示不滿的嘆息
  • 不滿意的

  PyDict