Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. dissolution

  • KK[͵dɪsəˋluʃən]
  • DJ[͵disəˋlu:ʃən]

  美式

  • n.[U
   分解;溶解;融化;(契約等的)解除
  • 名詞複數:dissolutions

  • 釋義

  n.[U

  • 1. 分解;溶解;融化
  • 2. (契約等的)解除
  • 3. (議會等的)解散 the dissolution of Parliament before a general election 大選前議會的解散
  • 4. 終止;死亡
  • 5. 崩潰;消失 the dissolution of the Roman Empire 羅馬帝國的崩潰