Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. diversify

  • KK[daɪˋvɝsə͵faɪ]
  • DJ[daiˋvə:sifai]

  美式

  • vt.
   使多樣化;把(資金)分投在幾家公司內
  • vi.
   多樣化;從事多種經營
  • 過去式:diversified 過去分詞:diversified 現在分詞:diversifying

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 使多樣化
  • 2. 把(資金)分投在幾家公司內 People should diversify their investments. 人們應分散投資在幾家公司。
  • 3. 增加產品種類以擴大(業務);增加(產品的品種) Our factory is trying to diversify its range of products. 我們廠正設法增加產品的品種。

  不及物動詞

  • 1. 多樣化;從事多種經營