Yahoo香港字典 搜尋

  1. dynamic memory allocation

    • KK[daɪˋnæmɪk ˋmɛmərɪ ͵æləˋkeʃən]
    • DJ[daiˋnæmik ˋmeməri ͵æləˋkeiʃən]
    • ph.
      【電腦】動態存貯器分配