Yahoo香港字典 搜尋

 1. eloquence

  • KK[ˋɛləkwəns]
  • DJ[ˋeləkwəns]

  美式

  • n.[U]
   雄辯,(流利的)口才;(語言等的)說服力;雄辯術
  • 釋義
  • 同反義

  不可數名詞

  • 1. 雄辯,(流利的)口才;(語言等的)說服力 She was charmed by his eloquence. 她被他的口才所傾倒。
  • 2. 雄辯術