Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. exceptionally

  • KK[ɪkˋsɛpʃənəlɪ]
  • DJ[ikˋsepʃənəli]

  美式

  • adv.
   例外地;異常地;特殊地
  • 釋義

  副詞

  • 1. 例外地;異常地;特殊地 He is an exceptionally honest man. 他是個極誠實的人。 This summer has been exceptionally dry. 今年夏天異常乾燥。