Yahoo香港字典 搜尋

  1. false alarm

    • ph.
      假警報;虛驚