Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. fantasize

  • IPA[ˈfæntəsaɪz]

  美式

  英式

  • vt.
   幻想
  • vi.
   做白日夢
  • 過去式:fantasized 過去分詞:fantasized 現在分詞:fantasizing

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 幻想

  不及物動詞

  • 1. 做白日夢 to fantasize about doing sth. 幻想做某事
  • fantasize的動詞過去式、過去分詞
  • 【英】= fantasize
  • 空想

  PyDict

  • 更多解釋
  • KK[ˋfæntə͵saɪz]
  • DJ[ˋfæntəsaiz]

  美式

  • vt.
   想像;幻想
  • vi.
   幻想
  • 空想

  PyDict