Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. foist

  • KK[fɔɪst]
  • DJ[fɔist]

  美式

  • vt.
   採用欺騙手段出售;偷偷加進;使混入;把……強加(於),強迫接受
  • 過去式:foisted 過去分詞:foisted 現在分詞:foisting

  • 釋義

  及物動詞

  • 1. 採用欺騙手段出售
  • 2. 偷偷加進;使混入;把……強加(於),強迫接受 I hate to foist it upon you, but can you do me a favor? 我實在不願強迫你,但你可不可以幫我一個忙?