Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. frizz

  • IPA[frɪz]

  美式

  英式

  • vt.
   使拳曲
  • n.
   拳曲
  • 過去式:frizzed 過去分詞:frizzed 現在分詞:frizzing

  • 名詞複數:frizzes

  • 釋義
  • 相關詞

  及物動詞

  • 1. 使拳曲 to have one's hair frizzed 把頭髮燙捲

  名詞

  • 1. 拳曲
  • frizz的動詞現在分詞、動名詞
  • frizz的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • KK[frɪz]
  • DJ[friz]

  美式

  • n.
   鬈曲
  • vt.
   使(頭髮)鬈曲
  • vi.
   (頭髮)鬈曲