Yahoo香港字典 搜尋

 1. front-runner

  • KK[ˋfrʌntˋrʌnɚ]
  • DJ[ˋfrʌntˋrʌnə]

  美式

  • n.
   領先的人;先驅者
  • 釋義

  名詞

  • 1. 領先的人;先驅者 Of all nations, the U.S. is the front-runner in space technology. 在所有國家之中,美國是太空科技的先驅者。