Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. fucking

  • IPA[ˈfʌkɪŋ]

  美式

  英式

  • adj.
   該死的
  • adv.
   他媽地
  • 釋義
  • 相關詞

  形容詞

  • 1. 該死的 fucking hell! 他媽的見鬼! what a fucking shambles! 真是亂成了一鍋粥!

  副詞

  • 1. 他媽地 you're fucking stupid! 你真他媽愚蠢!
  • ph.
   確實; 一定 You're fucking well coming whether you want to or not. 不管你想來不想來, 你是一定得來。
  • 更多解釋
  • KK[ˋfʌkɪŋ]
  • DJ[ˋfʌkiŋ]

  美式

  • a.【俚
   該死的
  • ad.【
   非常地
  • 加強語氣的口頭語

  PyDict