Yahoo香港字典 搜尋

  1. fundamental particle

    • IPA[ˌfəndəˌmen(t)l ˈpärdəkəl]
    • n.
      another term for elementary particle
    • noun: fundamental particle, plural noun: fundamental particles