Yahoo香港字典 搜尋

 1. fundamentally

  • IPA[ˌfʌndəˈmentəli]

  美式

  英式

  • adv.
   基本地;根本地
  • 釋義
  • 同反義

  副詞

  • 1. 基本地 fundamentally incompatible/mistaken 完全不相容/基本上錯的
  • 2. 根本地 what concerns me fundamentally is ... 我最關心的是… he's fundamentally a socialist 從本質上講,他是個社會主義者
  • 更多解釋
  • KK[͵fʌndəˋmɛnt!ɪ]
  • DJ[͵fʌndəˋmentli]

  美式

  • adv.
   基礎地;根本地;重要地
  • 根本,從根本上

  PyDict