Yahoo香港字典 搜尋

 1. furious

  • KK[ˋfjʊərɪəs]
  • DJ[ˋfjuəriəs]

  美式

  • adj.
   狂怒的[F][(+at/with)][+to-v][+that];狂暴的,猛烈的;強烈的[B]
  • 比較級:more furious 最高級:most furious

  • 釋義
  • 同反義

  形容詞

  • 1. 狂怒的[F][(+at/with)][+to-v][+that] He is furious at being kept in the dark. 他因為被瞞著而大發雷霆。
  • 2. 狂暴的,猛烈的;強烈的[B] The ship can weather the furious storm. 這條船禁得起狂風暴雨的襲擊。
  • 3. 喧鬧的,熱烈興奮的[B]

  同義詞

  a. 猛烈的;生氣的

  反義詞

  「a. 狂怒的;喧鬧的」的反義字