Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. gambol

  • KK[ˋgæmb!]
  • DJ[ˋgæmbəl]

  美式

  • n.
   (小孩等)跳躍,嬉戲[P1]
  • vi.
   跳躍,嬉戲[(+about)]
  • 名詞複數:gambols

  • 動詞變化:gamboled / gambolled / gamboled / gambolled / gamboling / gambolling

  • 釋義
  • 同反義

  名詞

  • 1. (小孩等)跳躍,嬉戲[P1]

  不及物動詞

  • 1. 跳躍,嬉戲[(+about)] The lambs are gamboling about in the fields. 小羊在田野裡四處跳躍。

  同義詞

  vi. 跳躍;耍鬧;嬉戲