Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. gratification

  • IPA[ˌgrætɪfɪˈkeɪʃn]

  美式

  英式

  • n.
   滿意; 滿足
  • 名詞複數:gratifications

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 滿意; 滿足 much to one's gratification ... 令人非常滿意的是… sexual gratification 性滿足
  • gratification的名詞複數
  • n.
   自我滿足
  • 更多解釋
  • KK[͵grætəfəˋkeʃən]
  • DJ[͵grætifiˋkeiʃən]

  美式

  • n.
   滿足;滿意;喜悅[U] To my immense gratification, he fell into the trap. 令我極為滿意的是,他中了圈套。
  • 使滿足之事或物,滿足,喜悅

  PyDict