Yahoo香港字典 搜尋

 1. grungy

  • KK[ˋgrʌndʒɪ]
  • DJ[ˋgrʌndʒi]

  美式

  • adj.
   【美】【俚】亂糟糟的;低劣的;蹩腳的;骯髒的
  • 釋義

  形容詞

  • 1. 【美】【俚】亂糟糟的;低劣的;蹩腳的;骯髒的 It sounds as grungy now as it did way back in 1967. 現在聽起來和一九六七年時一樣爛。