Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. guerdon

  • KK[ˋgɝdən]
  • DJ[ˋgə:dən]

  美式

  • n.
   【詩】報酬,獎賞
  • vt.
   【詩】酬勞,獎賞
  • 過去式:guerdoned 過去分詞:guerdoned 現在分詞:guerdoning

  • 釋義
  • 相關詞

  名詞

  • 1. 【詩】報酬,獎賞

  及物動詞

  • 1. 【詩】酬勞,獎賞
  • guerdon的動詞過去式、過去分詞
  • 更多解釋
  • 報酬,獎賞給以報酬,獎賞

  PyDict