Yahoo香港字典 搜尋

搜尋結果

 1. haphazard

  • KK[͵hæpˋhæzɚd]
  • DJ[͵hæpˋhæzəd]

  美式

  • n.
   偶然,隨意(性)[U]
  • adj.
   無計畫的;隨意的;雜亂的
  • adv.
   偶然地;隨意地;雜亂地
  • 釋義
  • 同反義

  名詞

  • 1. 偶然,隨意(性)[U] at haphazard 偶然地

  形容詞

  • 1. 無計畫的;隨意的;雜亂的 Why did you put the volumes of the encyclopedia in haphazard order? 你為何把這套百科全書放得雜亂無章?

  副詞

  • 1. 偶然地;隨意地;雜亂地

  同義詞

  a. 偶然的