Yahoo香港字典 搜尋

 1. in duplicate

  • ph.
   (指文件等)一式兩份
  • 釋義
  • 相關詞

  片語

  • 1. (指文件等)一式兩份 complete a form, prepare a contract, etc. in duplicate 填寫表格、準備合同等一式兩份
  • ph.
   裁開一式兩份的帳單

  PyDict

  • 更多解釋

  美式

  • ph.
   一式兩份的(地) Usually we ask for a draft in duplicate. 我們通常要求草圖一式兩份。

  美式

  • ph.
   一式兩份的(地) Usually we ask for a draft in duplicate. 我們通常要求草圖一式兩份。