Yahoo香港字典 搜尋

 1. in the gift of sb.

  • ph.
   由某人授予或准予
  • 釋義
  • 相關詞

  片語

  • 1. 由某人授予或准予 a post in the sovereign's gift 君主授予的職位
  • ph.
   在某人的授權範圍內,由某人安排處理

  PyDict